top of page
banner_facts.png

काही महत्वाच्या संस्था

यापैकी बहुतेक संस्थांना शनिवार व रविवार कार्यालयीन सुट्टी असल्यामुळे, आधी संपर्क करून भेटीची वेळ ठरवून जावे.

college_of_agriculture.jpg

कृषी महाविद्यालय

शिवाजीनगर, पुणे ४११००५.
दूरध्वनी . 020 2553 8489

bottom of page